Bouwfysica

Reeds geruime tijd doen we opzoekingswerk naar stoorvelden veroorzaakt door elektromagnetische velden, magneetvelden en hoogfrequent velden die de goede werking verstoren van elektrische installaties in en om de woning. Deze velden kunnen ook schadelijk zijn voor het welzijn van mens, dier en plant en kunnen oorzaak zijn van een slechte nachtrust.

Wij leven op onze aarde sinds mensenheugenis in een breed spectrum van natuurlijke elektromagnetische velden en golven van de aarde en het heelal. Volgens de golflengte gaat het om radiogolven, microgolven, infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, X-stralen en gammastralen. Slechts een zeer klein gedeelte zijn voor ons waarneembaar: zichtbaar licht en warmte.

In de loop van de tijd zijn echter veel kunstmatige velden bijgekomen die vele malen sterker zijn dan de natuurlijke varianten en deze nemen jaar na jaar toe. Het stroomnet, de elektrische apparaten en de vele snoeren die in onze huizen aanwezig zijn, GSM, DECT telefoon, wireless LAN verbindingen voor onze computer, microgolfovens, ... liggen aan de basis van de elektro-smog die onze leefruimte belast.

Vele van die storingen kunnen gelokaliseerd en opgemeten worden en zijn in de meeste gevallen te neutraliseren. In sommige situaties kan een kleine aanpassing van onze levensgewoonte nodig zijn. Aan de hand van de meetgegevens wordt uitgemaakt welke actie kan ondernomen worden om de biosfeer in en om uw woning sterk te verbeteren.

Golven spectra